OBJEDNÁVKA

Po odeslání objednávky budete telefonicky kontaktováni.
Odesláním objednávky SOUHLASÍTE s níže uvedenými obchodními podmínkami naší společnosti.

Nejsme evidováni pro EET, je nutno všechny platby provádět bezhotovostně.

5 Kg Ks - PE kbelík á 333 Kč
25 Kg Ks - PE pytel á 1 059 Kč
1 000 Kg Ks - paleta á 33 275 Kč
CEVAMIT ZIMNÍ 5 Kg Ks - PE kbelík á 333 Kč
25 Kg Ks - PE pytel á 1 059 Kč
1 000 Kg Ks - paleta á 33 275 Kč
Fakturační údaje
Dodací adresa (Vyplňte pokud se dodací adresa neshoduje s fakturační)

Obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím na adrese www.desap.cz mezi společností (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující"). Všeobecné prodejní a dodací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Prodávající

Firma Pavel Husarik - DESAP, se sídlem Michálkovická 2017/86a, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO 14579294, DIČ CZ500115114, zapsána Koncesní listinou u živnostenského úřadu pod ev. č. 380701-15545.

Kupující

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání obchodních známek či jiných značek, obchodních názvů a označení, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách www.desap.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s těmito obchodními podmínkami.

Za způsob užití zboží přebírá veškerou odpovědnost kupující.

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity výhradně k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, kontaktu a adresy dodání).

III. Ceny

Všechny ceny platí pro sklad firmy Pavel Husarik - DESAP a jsou platné do vydání nového ceníku.

IV. Objednávání

Objednávku, která je součástí www.desap.cz, je možno po řádném vyplnění povinných údajů odeslat přímo prodávajícímu.

Závaznost objednávky

Přijetí objednávky je potvrzeno telefonicky dle kontaktu uvedeného v ní.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

Přijetím objednávky je uzavřena závazná smlouva. Po objednání lze objednávku změnit pouze v rámci možností prodávajícího.

Dodávka zboží

Dodávky se realizují dle skladových zásob zpravidla ihned nebo v termínu po dohodě s kupujícím. Prodávající telefonicky kontaktuje osobu uvedenou v objednávce, potvrdí termín dodání, způsob odběru, cenu za dopravu a celkové platební podmínky za zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku, zejména z důvodu nedostupnosti vybraného zboží.

V případě, že kupující chce dopravit zboží na jinou adresu než je uvedena ve fakturačních údajích, vyplní před odesláním objednávky doručovací adresu místa dodání včetně PSČ a telefonického kontaktu na osobu příjemce.

Kupující může přijatou objednávku stornovat e-mailem, faxem nebo poštou nejpozději 1 pracovní den před naložením zboží dopravci; tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu nákladů tím vzniklých.

V. Platební podmínky

- platba v hotovosti při osobním odběru- platba v hotovosti při osobním odběru
- platba předem bankovním převodem, případně bankovním převodem
- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Dodání dodávky může být odmítnuto, pokud kupující je v prodlení s úhradou za předchozí dodávky. Okamžikem zaplacení bankovním převodem se rozumí připsání prostředků na účet prodávajícího. Platební příkaz kupujícího není dostatečný průkaz o provedení platby.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VI. Expedice

Zboží je možné odebrat osobně (Bez dopravy), na dobírku sběrnou službou (Na dobírku) nebo individuálně sjednanou dopravou (Zajistit dopravu).

Osobní odběr - ze skladu firmy Pavel Husarik - DESAP, Michálkovická 2017/86a, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, výdejní doba 7:30 až 15:30 hod.

Přepravní služba - zboží je dodáno přepravní službou Toptrans. Přepravce garantuje dodání následující den ode dne objednání a současně i nakládky. Podmínkou je objednávka přijatá do 10 hod. v den nakládky. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce a kupující je o ní informován při potvrzení objednávky.

Prodávající nenese odpovědnost za případné nedostatky ve službách poskytovaných přepravci.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet kusů, neporušenost balení, shoda údajů uvedených na dokumentech ke zboží a obalech s objednávkou) podle přiloženého daňového dokladu a odmítnout převzetí neúplné, poškozené či jinak vadné zásilky.

Neúplnou, poškozenou či jinak vadnou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu desap@desap.cz a současně poštou či faxem, spolu s oznámením musí být zaslán škodní protokol sepsaný s dopravcem. Notifikace vady musí být učiněna nejpozději do 24 hodin od doručení zboží. Pokud kupující převzetí zásilky stvrdí podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti, poškození dodávky či jiné vady zjistitelné provedením řádné prohlídky nebude brán zřetel.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2019.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.