O FIRMĚ

Zajišťujeme odborné vedení hornické činnosti a činností prováděných hornickým způsobem pro organizace podnikající v této oblasti na základě ustanovení Horního zákona a zákona č. 61/1989 Sb.

Dále působíme na českém trhu jako výhradní dodavatel nevýbušné směsi CEVAMIT pro rozpojování ušlechtilých hornin a betonu, již od roku 1994.

odstrel_lomu.jpg

Hornická činnost

V oblasti hornické činnosti jsme schopni nabídnout výkon oprávněné osoby pro:

Trhací práce

V oblasti trhacích prací můžeme nabídnout výkon technického vedoucího odstřelu pro tyto odbornosti:

Historie firmy

Firma byla registrována již v roce 1990, avšak soustavně začala pracovat od roku 1992.

Hlavní náplní bylo provádění vrtných a trhacích prací velkého rozsahu při těžbě nerostných surovin v kamenolomech. Rovněž jsme se angažovali i při provádění výlomů ve skalních horninách pro inženýrskou činnost (silniční zářezy a stavební jámy), destrukcí průmyslových objektů a továrních komínů odstřelem a ohňostrojné práce.

Vzhledem k vývoji situace na trhu v této oblasti, zaměřili jsme se na zvyšování odbornosti a poskytování služeb v oblasti hornické činnosti, přesto jsme však schopni tyto činnosti zajišťovat i v současné době.

Pavel Husarik - DESAP

Michálkovická 2017/86a
Slezská Ostrava,
710 00


IČO: 14579294
DIČ: CZ500115114

Mob: +420 602 726 906
Mob: +420 606 155 421
E-mail: desap@desap.cz
E-mail: husarik@desap.cz
E-mail: strnadlova@desap.cz