CEVAMIT

CEVAMIT je nevýbušná, suchá, prášková směs.

Dodává se v polyetylénových pytlích o hmotnosti 25 kg, na zvláštní požadavek jsme schopni Cevamit dodat i v PE kbelících o hmotnosti do 5 kg. Dodávku zajistíme až na místo spotřeby v jakémkoliv množství.

CEVAMIT se vyrábí jako:

Cena

Základní – 35 Kč/kg bez DPH,
při odběru vyšším než 275 kg je možná sleva v závislosti na odebrané množství.

» Objednat Cevamit «

Použití CEVAMITU

Rozpojování probíhá bez nežádoucích vedlejších účinků, jako je tlaková vlna, seismický a akustický efekt, rozlet úlomků a jiné.

Výhody použití

Způsoby použití

1. KROK

Do rozpojovaného materiálu vyvrtáme vrty pod takovým sklonem, aby do nich bylo možno nalít suspenzi CEVAMITU. Minimální průměr vrtu je 30 mm, maximální 80 mm. Vrty vrtáme v řadách. Vzdálenost mezí jednotlivými vrty je 5 - 20 násobek průměru vrtu a závisí na pevnosti rozpojovaného materiálu. Ve zvlášť křehkých materiálech pracuje až do 40 násobku průměru vrtu (nutno individuálně odzkoušet). Při použití zimního CEVAMITU se doporučuje použití teplé vody. U průměru nad 50 mm je nutno použít sádrovou ucpávku o délce minimálně 50 cm.

2. KROK

CEVAMIT se namíchá s vodou v orientačním poměru (cca na 3 díly vody 10 dílů Cevamitu) tak, že se čistá voda naleje do vhodné nádoby a postupně se za stálého míchání přidává CEVAMIT, dokud nevznikne homogenní kašovitá suspenze (podobná husté krupicové kaši). Po míchání je nutno směs použít do 15 minut, jinak nastává tuhnutí. Směs je možno míchat i v míchačkách na beton. Ve vrtech nesmí být voda, aby se suspenze více nenaředila. Pokud není možno vodu z vrtů odstranit, pak je nutno směs plnit do polyetylénových střev nebo do střev Cutisin tak, aby byl vyplněn celý prostor vrtu.

3. KROK

V průběhu jedné hodiny směs CEVAMITU ve vrtu zatvrdne a začíná hydratovat. Po dobu hydratace se CEVAMIT rozpíná a vyvolává na stěny vrtu tlakové napětí, které závisí na průměru vrtu a obsahu vody ve směsi a pohybuje se okolo 40 MPa.

4. KROK

Rozpojení materiálu nastane v průběhu 6 - 24 hodin.

POZOR

Při hydrataci ve vyšších teplotách prostředí, větších průměrech vrtu nebo při nedostatečném rozmíchání směsi, může nastat vyfouknutí směsi z vrtu pod tlakem. ZÁKAZ NAKLÁNĚNÍ NAD NAPLNĚNÉ VRTY!

OCHRANNÉ POMŮCKY

Stejné jako při práci s nehašeným vápnem
(brýle, eventuelně plexištít, respirátor, ochranný oděv, rukavice).

LIKVIDACE

Prázdné obaly odevzdejte do sběru. Likvidace nepoužitého CEVAMITu je stejná jako u nehašeného vápna.

USKLADNĚNÍ

CEVAMIT musí být uskladněn v uzavřených neprodyšných obalech, aby nepřijímal vzdušnou vlhkost.

Fotogalerie

cevamit1.jpg cevamit2.jpg cevamit3.jpg cevamit4.jpg